ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ณ จังหวัดมุกดาหาร