ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ดาบตำรวจ กัมปนาท พวงครามพันธ์