ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ดาบตำรวจ กัมปนาท พวงครามพันธ์

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”