ข้อมูลเผยแพร่

รายงานข้อมูลเชิงสถิติของเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”