ข้อมูลเผยแพร่

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลสำหรับตรวจบุคคลอย่างน้อย 24 ตำแหน่ง ด้วยวิธี e-bidding

“สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม”