ข้อมูลเผยแพร่

นิติวิทย์ฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี