ข้อมูลเผยแพร่ หมวดหมู่


ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์